Haenim Việt Nam 

Tầng 9, tòa Richy Tower, 35 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Phone: +84 24-976 057 064

Email: haenimbaby@nextto.life

Website: www.haenimbaby.vn

Facebook: Haenimbaby_vietnam

Youtube: Haenimbaby_vietnam

Zalo: Haenimbaby_vietnam

Lazada: Haenimbaby_vietnam